تاریخ انتشار :پنج شنبه ۲۹ شهریور ۹۷.::. ساعت : ۱۲:۳۶ ب.ظ
فاقددیدگاه

“”يادداشت هايي از علي اصغر ميرشكاري معاون امنيتي و انتظامي سابق””

2282554

به رسم برنامه اي كه داشتم و دارم خاطراتم را بطور خلاصه يادداشت مي كنم و اين روزها كه به پايان دوره ملائيسم يا همان مديريت بي برنامه مي رسيم مروري به يادداشت هاي گذشته و حال داشتم گر چه قصد دارم در موقع لازم منتشر كنم اما بعضي نكات را مناسب ديدم براي دوستان منتشر كنم.
بعد از اختلاف شديد سيد محمود حسيني استاندار وقت و سرتيپ دوم عقبايي ( معاون سياسي و اجتماعي وقت استانداري) بر سر موضوعات سياسي استان و اهل سنت و برخودروهاي نا مناسب با بعضي شخصيت هاي اهل سنت لابي كرماني ها موفق شد دانيال ملايي بجگان را بعنوان معاون جايگزين نمايند( جناب ملايي بجگان فرماندار زرند كرمان بود كه به علت ضعف شديد در مديريت و اداره شهرستان عزل شده بود و دفتر وزير كشور كار مي كرد اينكه دفتر وزير چه مي كرد از من سوال نكنيد زيرا دست به قلم نبود كه بنويسد پس صاحب تحليل نبود، پيگيري هم بلد نبود و بطور كلي سازمان پذير و تشكيلات پذير نيست و بيشتر مرد خوش و بش و بگو و در رو است، آيا كارتابل نامه هاي وزير را جمع و جور مي كرده يا غلط هاي إملائي نامه ها را مي گرفته يا تنظيم كننده وقت و ملاقات هاي وزير بوده به ما ربط ندارد) آنچه مسلم هست دفتر وزير بود بعضي ها شایع كردند مشاور وزير بوده در حد معاون وزير يا اصطلاحات ديگر كاملا دروغ و غير واقعي است. ملايي بجگان به استان در حالي تحميل شد كه تب و تاب مسائل سياسي و امنيتي استان بسيار حاد بود و آوج شكل گيري احزاب در كشور در همين دوران بود. جناب ملايي در استان روزگار مي گذراند و برنامه اش به اين ترتيب بود كه صبح تا ظهر با يكي دو يا سه مدير ديدار مي كرد خاطره تعريف مي كرد و مجلس پر رونقي داشت و بعد هم نماز اول وقت من كه فرماندار بودم نماز اول وقت ملايي توجه من را جلب كرد هميشه اول وقت مقيد بود نمازش كه بخواند و الگويي براي من شد اما با سرعت ماهيت وي رو شد زيرا اين برخوردها و نماز اول وقت نوعي مبارزه منفي با استاندار وقت بود گر چه ملايي معاون و دبير شوراي تامين بود اما از شوراي تامين دستور جلسه و گزارش دهي و گزارش گيري چيزي نمي دانست بطور كلي اهل تحليل و اظهار نظر و تصميم گيري نبود ملايي جمع بندي موضوعات امنيتي و سياسي بلد نبود همانطور كه الان هم بلد نيست من از سال ١٣٧٦ ملايي را از نزديك مي شناسم تا حالا ( ١٣٩٧) نديدم ده خط گزارش بنويسد يا موضوعي را تحليل كند يا واقعه امنيتي يا سياسي را شرح دهد و نتيجه گيري يا جمع بندي كند همين حالا هم ملايي اهل نوشتن و تهيه تحليل نيست با مسوولين با دست هم نمي تواند حرف بزند و بيشتر مرعوب است .

“”از يادداشت هاي علي اصغر ميرشكاري معاون سابق امنيتي و انتظامي “”(بخش اول)

دیدگاه خود را به ما بگویید.