تاریخ انتشار :جمعه ۶ مهر ۹۷.::. ساعت : ۵:۲۹ ب.ظ
فاقددیدگاه

آیا استان سیستان و بلوچستان از مدیریت ضعیف رهایی می یابد؟!!!

123

با اینکه حتی یکسال از حضور دانیال محبی در استان سیستان و بلوچستان نمی گذرد ولی سکون و سکوت حاصل از مدیریت ایشان موجبات صدمات و لطمه های فراوان برای چرخه توسعه استان به بار آورد فردی که نه تنها در قامت بزرگترین استان کشور نبود بلکه بیشتر ماحصل بی تفاوتی چهره ها  و اشخاص متنفذ و همچنین احزاب سیاسی حامی دولت نسبت به اینده مهمترین سکان استان سیستان و بلوچستان بود و حال دانیال محبی استاندار سیستان و بلوچستان که به روزهای خداحافظی از صندلی صدارت استانداری نزدیک می شود این نهاد را با کوله باری از مشکلات ایجاد شده توسط مدیریت ضعیف و بهم ریخته ایشان برای استاندار بعدی به ارث می گذارد دانیال محبی که با خوش خدمتی فراوان برای مخالفان دولت با حذف دلسوزان دولت تدبیر و امید و به کارگیری مخالفان شناسنامه دار دولت امید به استمرار صندلی استانداری برای طول چهار سال در ذهن خود متصور بود با از دست دادن حمایت اکثر قریب به اتفاق حامیان دولت و همچنین تصویب قانون منع به کار گیری بازنشستگان بر خلاف میل باطنی اش مجبور به خداحافظی خواهد بود.

ولی سوال اصلی از سیاسیون و احزاب استان سیستان و بلوچستان اینست که وارث مخروبه ها و ویرانه های دانیال محبی چه کسی خواهد بود؟چه کسی قادر خواهد بود تا مشکلات و مصائب ایجاد شده توسط مدیریت نا به هنجار دانیال محبی در کمتر از یکسال گذشته را جبران داشته باشد و چگونه خواهد توانست قطار توسعه استان را به مسیر درست بازگرداند.

زمزمه ها شنیده شده از وزارت کشور نشان از رسیدن صندلی استانداری سیستان و بلوچستان به یکی دیگر از اصولگرایان می باشد و در این میان مجدد بی تفاوتی برخی از افراد و احزاب نسبت بدین مسئله عیان گشته است چرا که تلاش ها برای جدا کردن دانیال محبی از صندلی تا به حدی خستگی بر روح آنها داشته است که دیگر رمقی برای تعیین فرد بعدی نمانده است و غایت آرزو جدا نمودن دانیال محبی از این صندلی اغوا انگیز شده است هر چند تا به میزانی جانب حق با سیاسیون می باشد ولی این عدم رغبت برای تلاش به تاثیر گذاری بر روی تعیین فرد بعدی برای سکانداری استانداری موجبات لطمات جبران ناپذیری به مانند حضور یک دانیال محبی دیگر در استان می گردد و این چیزی جز عقب افتادگی برای استان در پی نخواهد داشت همانطور که یکسال عقب افتادگی بوسیله مدیریت دانیال محبی را هیچکس پاسخگو نبوده و آسیب این عقب افتادگی به چشم مردم استان خواهد شد.

حضور دانیال محبی در استان آزمونی برای طیف تندرو و مخالف دولت گردید طیفی که فریاد حمایت از مردم استان گوش فلک را کر نموده بود و به هر بهانه ای بی محابا به استاندار گذشته و دولت تدبیر و امید می تاختند و امروز که ارادت دانیال محبی را به طیف خود را چشیدند تا به حدی در سکوت به سر می برند و حتی به تعریف و تمجید مزورانه محبی پرداخته اند که دیگر از هجمه هایی که برای گازرسانی دولت به زاهدان ایجاد نمودند برای گازرسانی به سیستان خبری نیست چرا که برای این طیف مردم وسیله ای جهت کسب اهداف شخصی شان نیست.

 

با امید به رسیدن سکان مدیریت استان به مدیری قوی تر از علی اوسط هاشمی و تیم همراهش

آریا نوری

مدیر مسئول سایت اصلاحات شرق

دیدگاه خود را به ما بگویید.