تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۱ آبان ۹۷.::. ساعت : ۴:۰۸ ق.ظ
فاقددیدگاه

استانداری محبی، آزمونی که بسیاری را رفوزه کرد!

۲۰۱۸-۰۵-۲۵_۱۱.۲۸.۰۶-220x220

سایت نی زار در یادداشتی عنوان داشت : محبی که عضو یک تشکیلات اصلاح طلب بود اما اصولگرا ظاهر شد و به قولی راهنما به چپ زد و براست پیچید.

پاسخ اینکه این عمل غیر اخلاقی به چه دلیل و با چه انگیزه ای صورت پذیرفت را میتوان در ناتوانی این استاندار مطلوب جریان راست جست و پاسخ اینکه در یک استان با گرایش اصلاح طلبانه چگونه فردی با دیدگاه اصولگرایانه مجال سکان داری اش می یابد را می توان در ریشه و عقبه اصولگرای وزیر کشور یافت.

اما آنچه مهمتر از همه این موارد است دوگانگی برخورد فعالین و کنشگران اجتماعی با موضوعات فقر و محرمیت و نداشته های سیستان در دوره سکان داری محبی و قبل آن است.

همانانی که کلیه رسانه ها و تریبونها را برای حمله به استاندار در زمان اوسط هاشمی بکار بردند در یکسال گذشته در سکوتی رضایتمندانه سر کردند، گویی با رفتن هاشمی همه دردها و محرومیتها و نداشته ها هم از منطقه رخت بر بست.

نه از طلب مطالبه گران خبری است و نه سخنی از شمارش معکوس زمان برای پایان پروژه ها و نه انتقادی بر کندی و تعطیلی پروژه ها و نه بر انتصابات ضعیف خرده گرفته می شود و چنان در آرامش مرگبار زمان میگذرد که انگار همسویی سیاسی مهر بر لبها زده و قلمها را بجز بر مدح نمی لغزاند.

در این بین درد و رنج مردم بیشتر از گذشته و قهر طبیعت شدیدتر از قبل و ناکارآمدی دستگاههای متولی بدتر اما ظاهرا همه این عوامل متاثر از یکجانبه گرایی سیاسی ندیده گرفته میشود.

طبیعتا نه آن فریادهای چشم بسته دردی از مردم دوا و گرهی از کار باز میکند و نه این سکوت مرگبار. آنچه در این بین میتوان دریافت، جستن منافع گروهی و حزبی در لوای درخواستها و فریادها ست.

مردم هرگز این سکوت و آن بهانه جویی ها را فراموش نخواهند کرد که هر دو بر خلاف منافع عمومی بود و صرفا عطش مخالفتهای سیاسی و گروهی عده ای را فرو نشاند.

امروز را بخاطر بسپارید که استان در چه وضعیت اسفباری از نظر ناکارآمدی و مدیریت بسر میبرد تا فردایی که اگر رونقی یافت بر طبل نا امیدی نکوبید.

خدایا ، عقیده ام را از دست عقده ام مصون دار . دکتر علی شریعتی

دیدگاه خود را به ما بگویید.