تاریخ انتشار :جمعه ۲ آذر ۹۷.::. ساعت : ۴:۵۸ ب.ظ
فاقددیدگاه

بحران از استانداری تا فرمانداری شهرستان زهک

آریا

دانیال محبی در آخرین روزهای که تکیه بر صندلی استانداری زده بود  و با آگاهی بدین مسئله که تا چند وقتی دیگر با این جایگاه و این استان باید خداحافظی نماید به جهت ایجاد دردسرها مشکل آفرین برای استاندار بعدی تغییرات شتاب زده انجام داد و در این تغییرات سعی در دهان کجی به دولت تدبیر و امید و عرض ارادت به جریان جبهه پایداری استان داشته است یکی از این اقدامات محبی انتصاب شخصی بعنوان سرپرستی فرمانداری زهک بودکه پیشینه و گذشته سیاسی نشان از عدم همراهی و همسویی با دولت و همفکری با جریان نمایندگان تندرو استان داشت که در چند وقت اخیر اخبار واصله و شنیده از منطقه زهک اعتراضاتی از مردم به هیئت تحریریه سایت اصلاحات شرق مبنی بر سکون شکل گرفته برخی برنامه ها در منطقه حاکی بود و بدین سبب لازم گردید تا در خصوص این انتصاب نقد و بررسی هایی صورت پذیرد.

شهرستان زهک یکی از مهمترین بخش ها منطقه سیستان بوده که نیاز به توجه و جای کار بسیاری وجود دارد ولی متاسفانه این انتصاب نیز به مانند دیگر انتصاب های دانیال محبی و تیم همراهش با مشکلات و عدم توجه به شایستگی صورت پذیرفت در این انتصاب مدیرکل بحران را بعنوان سرپرست فرمانداری زهک منصوب گردانید و بعد از انتصاب ایشان جریان های موسوم به جبهه پایداری استان در فضای مجازی نقد به ایشان را تخریب قلمداد می نمودند و سرپرست جدید فرمانداری زهک را فردی توانمند معرفی نمودند جوابی که به این دوستان باید داد اینست که تفاوت نقد و تخریب گاها فرسنگ ها فاصله دارد و بنا نمی باشد هر گونه نقدی را به تخریب تعبیر نمود چرا که نقد سرپرست فعلی فرمانداری زهک را به دو قسمت در ادامه این یادداشت بررسی خواهیم نمود:

  • گذشته عملکرد پیشین مدیر منصوب شده در مدیریت بحران استانداری تا چه میزان رضایت بخش مردم و دولت بوده است ؟ایشان بعنوان مدیر بحران استانداری تا بکنون چه میزان در برابر هوای فوق العاده آلوده سیستان و ریزگردهای که مردم منطقه با جان و دل در روزهای سخت سیستان تجربه می نمودند درک نمود؟یکی از ویژگی های جایگاه فرمانداری جسارت اتخاذ تصمیمات در لحظات بحرانی و حساس می باشد و ایشان با این سوال روبه رو خواهند بود که در گذشته چند بار در لحظاتی که مردم سیستان در خاک فرو می رفتند حاضر به تعطیل نمودن ادارات و مدارس و یا تاخیر در باز شدن ساعات ادارات داشته ند؟فردی که جسارت تعطیل کردن و یا ایجاد تاخیر ساعت اداری نداشته است و در مدیریت گذشته در برابر اجحاف صورت گرفته بر مردم سیستان سکوت می نموده است چگونه می تواند امروز مدیری قابل و قوی باشد و بعنوان مدیر بحران در استان تا چه میزان این معضل مردم منطقه سیستان را به جایگاههای بالاتر منعکس نموده است و در طی دوران مدیریت برای مقابله با این معضل چه برنامه و راهکارهایی را در دستور کار قرار داده است.
  • از زمان انتصاب تا به اکنون اوضاع و اوصاف در منطقه زهک به چه طریقی پیش می رود ؟آنچه که امروز منطقه زهک تجربه می نماید ادامه همان مدیریت سکون و بی برنامه در مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان می باشد و آنچه مبرهن هست اگر از ایشان پرسیده شود که بعنوان فرماندار چه برنامه هایی برای این منطقه دارید بی شک با سکوتی عمیق روبه رو خواهید شد چرا که هیچ برنامه ای به مانند مدیریت ایشان در استانداری نه تنها نداشته است بلکه تجربه نشان داده است که جسارت حمایت از حقوق مردمان منطقه زهک را نیز نخواهد داشت

امروز منطقه زهک نیازمند به فرمانداری قوی ، بابرنامه و جسور می باشد و داشتن نگاه روزمرگی در بالاترین مدیریت کلان شهری چیزی جز فاجعه و ظلم به مردم مظلوم منطقه نمی باشد.

 

آریا نوری

مدیر مسئول سایت اصلاحات شرق

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.