تاریخ انتشار :پنج شنبه ۲۲ آذر ۹۷.::. ساعت : ۲:۰۵ ق.ظ
فاقددیدگاه

سیستان تشنه همدلی و اتحاد

45

سالیان متمادی می باشد که ادعا های بسیاری در خصوص وجود مافیا های سوخت و یا بحث های بسیار بر سر تقسیم هزینه سوخت مرزنشینان در منطقه سیستان بالا گرفته شد و مرا بدان داشت تا در خصوص این قضیه به بررسی بیشتری بپردازم ولی نتیجه سهیمه سوخت مرزنشینان سازکاری مشخص و حساب شده بود که کوچکترین دخلی از سوی فرمانداران در این حساب ها امکان صورت پذیرفتن وجود ندارد و فرمانداران در این بودجه نقش مجری و نه نقش تصمیم گیرنده دارند و این میان یکسری اتهامات بدون دلیل اثبات کننده ای که نشان از دخل و تصرف در آن باشد ماند

انتظار عامه مردم سیستان از مسئولین و مقامات شهر اینست تا رفتارهای نشئت گرفته از صبوری ، تانی ، وقار و سیره پیامبری مشاهده کنند نه انکه در فضا عمومی و در جلوی انظار به دیگر مقامات و مسئولان شهری یکسری اتهامات زده شود و نگاه افکار عمومی را نسبت به مسئولین شهری منفی نمایند چرا که انتظار از عالمان دینی بر این می باشد تا اگر فردی خطایی مرتکب شده باشد عذری برای آن خطایش بسازد.

حضرت علی (ع) در حدیثی می فرماید که :” عذر برادر دینی خود را بپذیر و اگر عذری ندارد برایش عذری بتراش.”

چندین سال می باشد که برای چندمین بار فضای عمومی منطقه سیستان صرفا بر اساس ادعا های ملتهب می گردد و هیچگاه ادله این ادعا ها برای مردم ارائه نگردید ضمن انکه این ادله نیز باید در نزد قاضی بیطرف به قضاوت پرداخته شود تا بررسی گردد که در صورت تخطی از قانون ، مشخص گردد تا چه میزان مسئولیت جانب مجریان امر ، تا چه میزان جانب قانونگذاران و نمایندگان و تا چه میزان جانب ضابطان اجرای قانون نشانه خواهد رفت .

مرز هیرمند بی شک مشکلات و راه های گریز قانون وجود داشته و دارد ولی این موجب بدان نمی گردد که مسئولیت تمام این مشکلات را صرفا به گردن یک شخص انداخت باید نگاهی به دیگر مسئولین و نقش آنها در حل مسئله داشته باشند. در ادامه با بیان چند نکته یادداشت خود را خاتمه می دهم.

  • سیستان و مردم سیستان این روزها به واسطه مشکلات اقتصادی روزهای خوبی را سپری نمی نمایند و باید بزرگان شهر کمی در خصوص صحبت ها و بیانات خود تامل و تحمل بیشتری داشته باشند تا اندک امید مردم محروم سیستان در این وادی از زمان به یاس تبدیل نگردد چه برسد به آنکه با ادعا های مکرر موجبات بی اعتمادی به مسئولین ایجاد گردد و خروجی جز التهاب ذهن های خسته مردم سیستان عاید نگردد.
  • به حمد الله کشور ایران در موقعیت و شرایطی بسیار متفاوت نسبت به گذشته می باشد و نهاد های رسیدگی و نظارتی بسیاری تعریف گردیده است و اگر به واقع تخطی از قانون تا به اکنون اتفاق می افتاد و یا اگر کوتاهی مسئولی انجام داده بودند بی شک توسط مجریان قانون رسیدگی می شد .
  • “حرمت امامزاده به متولی آن می باشد” استاندار محترم در اولین سفر خود به سیستان آمده اند آیا به واقع استقبالی در شان بالاترین مدیر اجرایی دولت در استان از ایشان گردید؟ یا این استقبال محلی برای نزاع های داخلی و شخصی تبدیل شد و نشان از تفرقه و نبود همبستگی میان مسئولان در سیستان داشت؟
  • ۶ سال می باشد که برخی از مسئولان منطقه سیستان همواره به مخالفت با دولت پرداخته اند و هر مسئولی در هر مقامی به این منطقه آمد به تندی تاختند به واقع چه نتایجی از این مواضع تند برخی از مسئولان شهری با دولت منتخب مردم عاید سیستان گردیده است؟ در هشت سال دولت گذشته که همسو با تفکرات این بزرگواران بود چه گلی به سر مردم سیستان زده شد که امروز در دولت روحانی باز پس گرفته شده است و موجبات تندی شما حضرات با مقامات مهمان بدین منطقه مهمان نواز می گردد مطالبه گری و نقد آداب مربوط به خود را دارد.
  • مدعیان توسعه سیستان چگونه می خواهند بدنبال رشد و توسعه سیستان باشند در حالی که تفرقه و عدم همبستگی با خود را در ملا عام فریاد می زنند؟!!!

با سپاس

آریا نوری

مدیر مسئول سایت اصلاحات شرق

دیدگاه خود را به ما بگویید.