تاریخ انتشار :چهارشنبه ۵ دی ۹۷.::. ساعت : ۱۰:۰۸ ق.ظ
فاقددیدگاه

رئیس جمهور هم بایدپاسخگوباشد…

اسلامی

نایب رئیس انجمن اسلامی معلمان ایران ورئیس این انجمن درسیستان وبلوچستان گلایه های آقای میرشکار را گلایه های بحقی می داند ومعتقد است که همه ما باید خودمان را جای پدر ومادر دختران جان باخته بگذاریم.
اسلامی درگفت وگو با (اعتماد) می گوید: (ماداریم هزینه هایی را پرداخت می کنیم که نباید.چندسال پیش حادثه شین آبادرا داشتیم، بعد از آن اعلام شد نباید این بخاری های نفتی در مدارس باشند اما چندسال بعد دوباره همان حادثه در زاهدان تکرار می شود.قطعا وزارت آموزش وپرورش باید پاسخگو باشد. گلایه خانواده میرشکار کاملا بحق است ونه تنها وزیر که خود آقای رئیس جمهور هم باید پاسخگوی این قضیه باشند. کمیته ویژه ای تشکیل بدهند ویکباربرای همیشه مشکلات این مدارس را مرتفع کنند.)
اسلامی معتقداست راهکارهایی که برای مدارس استان سیستان وبلوچستان در نظر گرفته می شودباید واقعی باشند:(دادستانی اعلام کرده است که همه مدارس غیر استانداردپلمپ شوند.خب این خیلی واقعی و عملیاتی نیست چون ماهمین حالا هم دراستان ۵ هزار دانش آموز فاقد کلاس و سرپناه داریم. معنای پلمپ کردن همان کلاس های درس موجودیعنی اجازه ندهیم تعداد دیگری ازدانش آموزان تامهیا شدن شرایط استانداردبه مدرسه بروند، برای همین است که حل مشکل اراده ملی می خواهدوبایددردستورکاردولت قراربگیرد.
باکمک روزنامه نگاران بایدفضای دولت به سمتی برودکه اول مشکلات کالبدی آموزش وپرورش مرتفع شود بعد دنبال بحث تعلیم وتربیت باشیم و انتظاراتی که می شود از جامعه و دانش آموزان داشت.)
دراین میان نقش ومسئولیت نهادهای صنفی ومدنی کجاست؟ آیا خود این نهادها به عنوان یک اهرم قدرت مطالبات آموزش وپرورش سیستان وبلوچستان را دنبال می کنند؟رئیس انجمن اسلامی معلمان استان سیستان وبلوچستان می گوید: (نهادهای مدنی درعین حالی که می توانند موثرترین جریان مطالبه گربرای بهبود جامعه باشند اما در کشور ما ازطرف دولت ها معمولا به چشم مزاحم به آنها نگاه می شود وکمتر می توانند قدرت مانور داشته باشند و درجایی هم که می توانندورود پیدا کنند معمولا بابیشترین هزینه و کمترین خروجی مواجه هستند. ماسعی کردیم این مشکلات رابه اشکال مختلف بیان کنیم و امیدواریم با مجموعه ارتباطاتی که دراستان داریم بخشی از این مشکلات مرتفع شود.)

منبع : روزنامه اعتماد

دیدگاه خود را به ما بگویید.