تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷.::. ساعت : ۱:۴۳ ب.ظ
فاقددیدگاه

مطالبه گری از حرف تا عمل/خروجی مطالبه گری در این چند سال چه بود

اریا

در چند سال اخیر واژه مطالبه گری به فرهنگ وازگان سیاسی و اجتماعی منطقه سیستان ورود پیدا نموده است و راه برون رفت و نجات منطقه را مطالبه گری عنوان داشته اند ولی آیا به راستی مطالبه گری در سیستان جواب داده است؟در ادامه این یادداشت برخی از معضلات حال حاضر مطالبه گری در منطقه سیستان که منتج به عدم پاسخی مساعد تا بدین لحظه گردیده است می پردازیم

  • مطالبه گری در منطقه سیستان نیاز به تغییر رهبران دارد متاسفانه برخی از افرادی که خود را لیدر جریانات به اصطلاح مطالبه گری منطقه سیستان معرفی می کنند فاقد حداقل سواد علمی بوده و این را می توان در برخی از پلاکارد ها و یادداشت ها بوضوح مشاهده نمود هنگامی که نویسنده یک رسانه به جای استفاده از کلمه “دو نکته ” از واژه “دو نقطه” در یادداشت خود استفاده می نماید و یا در پلاکاردهای خود به جای کلمه “ترجیح” از کلمه “ترجیع” استفاده نموده و نه تنها بنر آن را چاپ ، بلکه با افتخار عکس گرفته و در فضای مجازی منتشر می نماید بی شک و با قاطعیت می توان اذعان داشت که این اشتباهات نگارشی نبوده بلکه عدم وجود سطح معلومات در لیدرهای برخی جریانات می باشد.و تا هنگامی که این جریانات ، رهبرانی با حداقل سواد علمی ، سیاسی و اجتماعی  نداشته باشند نمی توان امید به جریانات مطالبه گر در سیستان داشت.
  • یکی از معضلات مطالبه گری را که می توان با ضرس قاطع عنوان داشت اینست که بیشتر از آنکه مردم هدف و محور باشند هدف های سیاسی اشخاص و جریانات خاص تندرو را دنبال می نماید همانطور که این جریانات صرفا برخی از مدیران ناهمسو با خود را هدف قرار می دهد.

هرچند مغرضانه بودن این جریانات امروز برای همه مردم منطقه سیستان عیان گشته است که در صورت انتقاد به مدیران افراطی همسو با خود سریعا جبهه گرفته می شود و یا با تغییر یک مدیر و تعیین مدیر از جریان سیاسی همسو با خود که حتی تغییری در رویه مدیریتی به نفع مردم نداشته اند این مطالبه گران در سکوت و گاها در جایگاه تمجید قرار می گیرند.چرا که این جریانات مطالبه گری منطقه سیستان واژه” مردم” و “مطالبه گری” را بعنوان وسیله جهت رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی دنبال می نمایند.

  • مطالبه گری در سیستان نیازمند اموزش می باشد متاسفانه برخی از اشخاص و جریانات سیاسی که رخنه در جریانات مطالبه گر شده است تمام تلاش خود را داشته تا مردم را در مقابل دولت منتخب مردم قرار بدهد و به دنبال دستاورد ها و بهره برداری های خود باشد در حالی که مطالبه گری در منطقه بلوچستان و دیگر مناطق کشور نیز وجود دارد و چه بسا موفقتر نیز بوده اند و بی شک یکی از نیازهای بارز این جریانات را می توان  آموزش مطالبه گری دانست ومطالبه گران هیچگاه با تقابل به دنبال رسیدن به مقصود نبوده همانطور که تا به اکنون هیچ مطالبه گری در منطقه سیستان با تقابل با دولت به نتیجه ای نرسیده است و چه بسا در صورت پیگیری مطالبه بدون تقابل و در سایه آرامش و منطق بسیار زودتر و بهتر به نتایج موثر می رسیده اند.

مطالبه گران واقعی باید به دنبال تغییر روش ها و متد ها برای اتفاقی بهتر و به نفع مردم باشند ولی برخی از مطالبه گران سیستان صرفا به دنبال تغییر مدیران هستند

برخی از مطالبه گران سیستان به مانند بازیکنان فوتبال میان ایران و ژاپن عملکردی به جز اعتراض و غرولند بدون داشتن راهکاری واقعی و عملی ندارند

مطالبه گری در سیستان بعد از گذشت چند سال هیچگونه بازخوردی مثبت برای مردم شریف سیستان نداشته چرا که تا به اکنون یا به درستی به مطالبات مردمی نپرداخته اند و یا به دلیل نفوذ افراد مغرض و جهت گیری های سیاسی خروجی مثبتی برای جامعه به همراه نداشته است

و در این راه از هر حربه ای استفاده نموده اند و حتی به حوزه فرهنگ نیز رحمی نداشته اند.

با امید به آمدن روزهای خوب

آریا نوری

دیدگاه خود را به ما بگویید.