- اصلاحات شرق - http://www.eslahat-sb.ir -

اکنون زمان بازنگری و اصلاح قانون اساسی است

میدان آزادی- مدتی است که درفضای سیاسی کشور سخن از ضرورت بازنگری و تغییر قانون اساسی است در تازه ترین اظهار نظر آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اظهار نظر کرده بودند که زمان اصلاح قانون اساسی هنوز نرسیده است این فضا و این سخنان نیاز به دقت و تامل بیشتر دارد.
قانون اساسی زیربنایی ترین، کلی ترین، ماندگارترین قانون درهرکشوراست که در واقع حرف آخر است وهمگان موظف هستند به آن وفادار باشند و بنیان ساختارو سازمان کشور را برمبنای آن بسازند و قاعدتاً این قانون باید صریح، روشن و شفاف باشد تا امکان برداشت های گوناگون، تعبیرهای متفاوت و تفسیرهای مداوم از آن وجود نداشته باشد .
قانون اساسی اول در شرایط ویژه ی پس از انقلاب به تصویب رسید و خیلی زود معلوم شد که کاستی های اساسی دارد و باید بازنگری شود و شد.
قانون اساسی اول که در۱۳۵۷ به تصویب رسیده بود در سال ۱۳۶۸بازنگری شد و در رفراندوم عمومی با رای مردم به تصویب رسید.
اکنون پس از گذشت سی سال به نظر می رسد گیر و گرفت هایی در جامعه وجود دارد که ناشی از قانون اساسی و قابلیت تعبیر و تفسیر آن است عده ای رئیس جمهور را طبق اصل یکصد و سیزدهم فرد دوم کشور و مجری قانون و لذا نظر و تذکر او را لازم الاجرا می دانند و عده ای رئیس جمهور را تنها رئیس قوه ی مجربه می دانند و هیچ حق و اختیار دیگری برای وی قائل نیستند. عده ای معتقدند که اختیارات رهبری در اصل یکصد و دهم قانون اساسی کف اختیارات رهبری است و عده ای معتقدند که سقف اختیارات رهبری است .عده ای معتقدند که نظارت شورای نگهبان در انتخابات استصوابی است و عده ای این عقیده را قبول ندارند. عده ای معتقدند که مجلس حق تحقیق و تفحص از همه ی امور و نهادها و ادارات کشور را دارد اما عده ای نهادهای زیر نظر رهبری را مستثنی می دانند و اختلاف نظرهایی از این دست در مورد اصول قانون اساسی کم نیست که اتفاقاً اصول مهم و تاثیر گذاری هستند و قابلیت تعبیر پذیری و تفسیر پذیری این اصول کشور را با چالش های بزرگ روبرو کرده و می کند بنابراین نه تنها در شرایط موجود بازنگری و اصلاح قانون اساسی لازم است بلکه یک ضرورت است که به تعویق افتاده و هرچه سریعتر باید اجرایی شود. شاید یادآوری این نکته هم مفید باشد که اصلاح قانون اساسی در همه ی کشورها اتفاق می افتد و امر چندان دشوار و دور از ذهنی نیست اگر چه نویسندگان قانون اساسی همیشه تلاش می کنند تا قانون اساسی را به نحوی تنظیم کنند که کمترین قابلیت برای تفسیر و تأویل را داشته باشد تا اگر افراد خدمت گزاری در کشور به قدرت رسیدند بیشترین خدمت را بکنند واگر احیاناً افراد ناشایست و ناکارآمد به قدرت رسیدند کمترین آسیب به کشور وارد شود.
دکتر محمدتقی رخشانی