تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۷ اسفند ۹۷.::. ساعت : ۳:۱۴ ب.ظ
فاقددیدگاه

مدیران بومی و چالش ها پیش رو در استان سیستان و بلوچستان

45

همواره یکی از چالش بزرگ کنش گران استان سیستان و بلوچستان انتصاب مدیران غیر بومی  بوده است حضور مدیران غیر بومی در استان را با دو نگاه فرصت و چالش می توان دنبال نمود و همه این ها بسته به شخص انتخاب شده بر می گردد در این میان فرد برگزیده اگر دارای ویژگی های ذیل باشد می توان حضور مدیر غیر بومی را فرصت دانست:

  • توانایی ها ویژه ای در حوزه تعیین شده داشته باشد
  • شناخت صحیح و واقعی از شرایط حاکم در منطقه داشته باشد
  • داشتن تحول و برنامه در سیستم مدیریت

در چندین سال اخیر مدیران غیر بومی هم با نگاه فرصت در این استان فعالیت داشته اند و هم با نگاه چالش جهت رزومه سازی و کارآموزی در جایگاه های کلان مدیریتی استان حضور داشته اند.

ولی آنچه مبرهن هست حضور هر مدیر غیر بومی یعنی نبود وجود یک مدیر بومی با سطح توانایی مدیریت برابر یک مدیر غیر بومی می باشد و این برای استان پهناور سیستان و بلوچستان با نخبه های علمی و سیاسی دور از باور می باشد و این انتخاب ها معنا واقعی تری نیز دارد و آن اینست که استان سیستان و بلوچستان تا به امروز هنوز نتوانسته مدیران قوی معرفی و به کارگیری نماید و صاحب نظران و احزاب استان در معرفی مدیران جوان و کارامد ضعیف عمل نموده است.

سوالی که در اذهان ایجاد می گردد چرا اصرار به حضور مدیران بومی باید وجود داشته باشد؟!

استان سیستان و بلوچستان از پهناورترین و در عین حال محرومترین استان های کشور می باشد که در درون این محرومیت ، مدیران قوی هنوز وجود دارد که متاسفانه فرصت جهت نشان دادن عملکرد خود را نداشته اند و از طرفی استفاده از مدیران بومی ، نیرو سازی برای استان را معنا می بخشند و جزء تولید منابع نیروی انسانی یک منطقه محسوب می گردد که سرمایه ای برای آینده استان خواهد بود و با جرئت می توان این عمل را قدم در راستای شناسایی نخبه ها در یک منطقه محروم دانست و همچنین نباید از حس تعلق خاطر نیروهای بومی کارآمد و نخبه به استان و زادگاهشان غافل بود  ولی به راستی چرا نیروهای بومی چندان در مدیریت های استان استفاده نمی گردد.

  • عدم شناسایی و معرفی نیروها و مدیران توانمند در رده های بالاتر
  • سابقه منفی نیروهای بومی ضعیف که در ادوار گذشته استفاده شده اند منجر به عدم اعتماد به مدیران بومی در سطح کلان استانی شده است
  • تلاش نیروهای تندرو در استان برای حذف مدیران بومی صرفا به جهت همراستا نبودن با منافع شخصی و سیاسی و بله قربانگو نبودن مدیران قوی و کارامد با این جریان.
  • دخالت نمایندگان مجلس به جهت به کارگیری نزدیکان در جایگاه مدیریت با اعمال فشار به دستگاه های و سازمان های دولتی

صرفا استفاده و به کارگیری مدیران بومی نمی تواند راهکاری مناسب برای رشد و ارتقا شاخص های استان محسوب گردد چرا که در کنار توجه به بومی بودن مدیران باید به توانایی و شایستگی ها نیز نگاهی داشت هرچند عدم معرفی و شناخته نشدن یکی از پارامترهای مهم  در به کارگیری مدیران بومی شایسته می باشد ولی تا هنگامی که نمایندگان مجلس به جای انجام وظایف به دنبال اعمال فشار به سازمان ها و دستگاه های دولتی به جهت بکارگیری نزدیکان و آشنایان خود در جایگاه های دولتی را دنبال نمایند نه تنها استان سیستان و بلوچستان از داشتن مدیران بومی موفق و کارامد محروم می ماند بلکه نگاه پایتخت نشینان به مدیران بومی استان سیستان وبلوچستان منفی خواهد شد و در مدیریت های کلان بجهت استفاده از مدیران بومی استان امید و نگاهی نخواهند داشت و از جانب دیگر حضور مدیران غیر بومی و ناکارامد که با نگاه رزومه سازی و کاراموزی به استان وارد می شوند ظلم بزرگی دیگر برای مردم استان خواهد بود.

با امید به آنکه چینش نیروهای انسانی در استان در ریل اصلی و منطقی خود قرار بگیرد

آریا نوری

مدیر مسئول سایت اصلاحات شرق

 

پی نوشت: این در حالی می باشد که جریانات سیاسی و احزاب بدون اعمال فشار و بر اساس پیشنهاد تلاش به معرفی نیروهای شایسته در جهت بکارگیری دنبال نموده و برای موفقیت و مقبولیت حزب و جریان سیاسی (و نه مقبولیت قومی ، فامیلی و یا تسویه حساب های شخصی) تلاش برای استفاده نابه جا از افراد در جایگاه های نامتعارف جلوگیری می نماید ضمن آنکه مدیران ارشد دولتی نیز با بررسی شایستگی ها( و نه فشارهای نامتعارف) مدیران بومی را انتخاب می نمایند

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.