تاریخ انتشار :جمعه ۷ تیر ۹۸.::. ساعت : ۱۲:۰۶ ب.ظ
فاقددیدگاه

فرجامِ برجام

45

برجام دستاورد دولت روحانی با تایید رهبری و مجلس بود. اگر برجام را یک دستاورد بنامیم متعلق به کل نظام است هر چند نقش دکتر ظریف و دولت روحانی و مجلس و در راس همه مقام معظم رهبری پررنگ است. شاید به جرئت بتوان مهمترین دستاورد های مهم برجام را این دانست که انسجام بین المللی بر علیه ایران را شکست و دست آمریکا در همراهی غرب و دنیا را بر علیه ما خالی گذاشت. برجام موجب ابطال و تعلیق چندین قطعنامه سازمان ملل بر علیه ما شد.

برای امروز ما شرایط بین المللی را به شکلی سامان داد که بتوانیم بر اساس حقوق خودمان پهباد امریکایی را ساقط کنیم و از این حق در دنیا دفاع کنیم و محکوم نشویم.

برجام سند حکمت، تفکر و عمل عاقلانه و نه احساسی است که منجر به بدست گرفتن ابتکار عمل در حوزه دیپلماسی و سیاسی و نظامی توسط ایران شده است.

برخی شیرینی برجام را با تبلیغات نادرست به تلخی مبدل کردند غافل از اینکه این ابتکار محصول درایت همه ارکان نظام و در راس آن رهبری است.

برجام باب مذاکره و انعکاس آنرا به همه دنیا باز کرد. با بمباران رسانه ای، کشور صلح طلب ما را بعنوان جنگ طلب به دنیا معرفی کرده بودند که این نگاه در دنیا تغییر کرد. امروز تنها راهکار امریکا تحریمهای پیاپی ناکارآمد است که با گذر از این شرایط فردایی روشن در انتظار ایران خواهد بود. ایران در پیچ تاریخی قرار دارد که تنها با اتحاد همه مردم و گروهها میتواند بسلامت از آن بگذرد.

حتی حال که نیز برجام بخاطر تندروی های دولت آمریکا به حالت تعلیق در آمده است باز نیز ایران یگانه برنده  این بازی جهانی شده است چرا که هیچ قدرت و ملتی در جهان ایران را در این مسیر مقصر ندانسته و با درایت همه ارکان هایی نظام از جمله ، دولت ، مجلس و رهبری توانسته اند تا برخلاف سیاست های دولت گذشته آمریکا ، اسرائیل و عربستان را دنیا منزوی تر و تنهاتر نمایند.

برجام حتی اگر بی فرجام دیده شود باز نیز دستاوردی موفق برای ایران می توان دانست.

با آرزو سربلند ایران عزیز

آریا نوری

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.